Játékszabályzat – KoreaON2021

Játékszabályzat

1. A Játék szervezője

A Han You Magyar-Koreai Kulturális és Művészeti Alapítvány, továbbiakban Szervező nyereményjátékot hirdet saját Facebook oldalán. A versenyben résztvevők tudomásul veszik, hogy a verseny során megadott adataikat az szervező kezeli.

2. A Játékban való részvétel feltételei

A játékban érvényes, magyarországi lakcímmel rendelkező felhasználók vehetnek rész, akik a Han You Magyar-Koreai Kulturális és Művészeti Alapítvány Facebook oldalán (https://www.facebook.com/hanyoualapitvany) a Hallyou Day 2021 – KoreaON 2021 rendezvény alatt a vonatkozó Facebook posztban feltett kérdésre válaszolt. A játékban való részvételnél maradéktalanul be kell tartani a Polgári Törvénykönyvnek a korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképtelen személyekre vonatkozó rendelkezéseit.

3. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, kivéve a Szervező, illetve a Játék szervezésében közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói.

4. A Játék időtartama

A Játék 2021. július 12. 12:00 órától 2021. augusztus 1. 19:00 óráig tart

5. A Játék

A nyereményjátékra a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/hanyoualapitvany) a Facebook posztban leírt feladatok teljesítésével lehet jelentkezni. A játékban egy játékos csak egy felhasználóval vehet részt, ennek megszegése, vagy a megszegés gyanúja kizárást von maga után. A játékban való részvételhez a kvíz kérdés formájában feltett kérdés alatt kommentbe kell írni a helyes választ. A Szervező Facebook oldalának like-olása nem feltétel a nyereményjátékban való részvételhez. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az utólag láthatóan módosított hozzászólásokat érvénytelennek tekintse.

6. Nyeremény kiosztás menete

a, Belépőjegy sorsolás

A nyerteseket a szervező privát Facebook üzenetben értesíti. Amennyiben a nyertes 24 órán belül nem reagál, nyereménye a pótnyertesre száll át.

A nyertesnek online – kamerán keresztül bemutatva – és offline belépés előtt is fel kell mutatni COVID-19 védőoltását igazoló kártyáját. A belépés csak mindkét oltásukkal rendelkező nyertesek számára biztosított!

b, Kvíz nyereménycsomag

A kvíz kérdés formájában feltett kérdésre helyes választ adók közül a leggyorsabban válaszoló első 5 kommentelő jogosult nyereménycsomag kézhezvételére. Szervező az eseményt követő 7 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a nyertessel adategyeztetés céljából a nyeremény kiküldéséig történő adatkezeléssel, Facebook üzenetben. Amennyiben azt követően a nyertes 15 munkanapon belül nem jelentkezik a nyereményéért, úgy az automatikusan a 6. számú pótnyertesre – 15 napon belül elmaradó jelentkezés esetén a 7. pótnyertesre száll át. Amennyiben a pótnyertesek egyike sem jelentkezik 15 munkanapon belül, a Szervező a nyereményt visszatarthatja.

7. Nyeremények

a, 10+10 db páros belépőjegy, amely július 31. és augusztus 1. napokra érvényes belépést biztosít a Koreai kulturális Központban zajló zárt eseményre.

b, Zsákbamacska csomag, amelyek fényképes ismertetői megtekinthetőek a Szervező weboldalán a játékszabályzathoz csatoltan

8. Nyeremények kiküldése

a, Belépőjegy – online egyeztetést követően belépés előtt személyesen.

b, A nyereményeket a járványhelyzetre való tekintettel postai úton juttatjuk el a nyertes részére. Szervező a postai kézbesítés okozta sérülésekért, rongálásért felelősséget nem vállal, az elveszett küldeményt pótolni nem áll módjában.

9. Adó

A nyeremények utáni adóvonzat a nyertest nem terheli.

10. Vegyes rendelkezések

A nyerteseket a Szervező Facebook üzenetben értesíti.

A Szervező és ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Szervező a jelen Játékszabályzatban felsorolt díjakon, valamint a jelen Játékszabályzatban felsoroltakon kívül egyéb költséget nem visel, kötelezettséget nem vállal.