HallyuDay2020 – KoreaON2020 játékszabályzat

A HanYou Magyar-Koreai Alapítvány által szervezett 2020. november 21. napján online kulturális fesztiválhoz kapcsolódó nyereményjátékok játékszabályzatai.

I. Facebook

Játékszabályzat

 1. A Játék szervezője

A Han You Magyar-Koreai Kulturális és Művészeti Alapítvány, továbbiakban Szervező nyereményjátékot hirdet saját Facebook oldalán. A versenyben résztvevők tudomásul veszik, hogy a verseny során megadott adataikat az szervező kezeli.

 1. A Játékban való részvétel feltételei

A játékban érvényes, magyarországi lakcímmel rendelkező felhasználók vehetnek rész, akik a Han You Magyar-Koreai Kulturális és Művészeti Alapítvány Facebook oldalán (https://www.facebook.com/hanyoualapitvany) a Hallyou Day 2020 – KoreaON 2020 rendezvény alatt a vonatkozó Facebook posztban feltett kérdésre válaszolt. A játékban való részvételnél maradéktalanul be kell tartani a Polgári Törvénykönyvnek a korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképtelen személyekre vonatkozó rendelkezéseit.

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, kivéve a Szervező, illetve a Játék szervezésében közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói.

 1. A Játék időtartama
 2. november 21. napján 10:00 órától 2020. november 21. napján 21 óráig tart.
 3. A Játék

A nyereményjátékra a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/hanyoualapitvany) a Facebook posztban leírt feladatok teljesítésével lehet jelentkezni. A játékban egy játékos csak egy felhasználóval vehet részt, ennek megszegése, vagy a megszegés gyanúja kizárást von maga után. A játékban való részvételhez a kvíz kérdés formájában feltett kérdés alatt kommentbe kell írni a helyes választ. A Szervező Facebook oldalának like-olása nem feltétel a nyereményjátékban való részvételhez.

 1. Nyeremény kiosztás menete

A kvíz kérdés formájában feltett kérdésre helyes választ adók közül a leggyorsabban válaszoló első 5 kommentelő jogosult nyereménycsomag kézhezvételére. Szervező az eseményt követő 5 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a nyertessel adategyeztetés céljából a nyeremény kiküldéséig történő adatkezeléssel, Facebook üzenetben. Amennyiben azt követően a nyertes 15 munkanapon belül nem jelentkezik a nyereményéért, úgy az automatikusan a 6. számú pótnyertesre – 15 napon belül elmaradó jelentkezés esetén a 7. pótnyertesre száll át. Amennyiben a pótnyertesek egyike sem jelentkezik 15 munkanapon belül, a Szervező a nyereményt visszatarthatja.

 1. Nyeremények

Zsákbamacska csomag, amelyek fényképes ismertetői megtekinthetőek a Szervező weboldalán a játékszabályzathoz csatoltan.

 1. Nyeremények kiküldése

A nyereményeket a járványhelyzetre való tekintettel postai úton juttatjuk el a nyertes részére. Szervező a postai kézbesítés okozta sérülésekért, rongálásért felelősséget nem vállal, az elveszett küldeményt pótolni nem áll módjában.

 1. Adó

A nyeremények utáni adóvonzat a nyertest nem terheli.

 1. Vegyes rendelkezések

A nyerteseket a Szervező Facebook üzenetben értesíti.

A Szervező és ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Szervező a jelen Játékszabályzatban felsorolt díjakon, valamint a jelen Játékszabályzatban felsoroltakon kívül egyéb költséget nem visel, kötelezettséget nem vállal.

II. Twitch

Játékszabályzat

 1. A Játék szervezője

A Han You Magyar-Koreai Kulturális és Művészeti Alapítvány, továbbiakban Szervező nyereményjátékot hirdet közös szervezésben omgezjonesy Twitch oldalán. A versenyben résztvevők tudomásul veszik, hogy a verseny során megadott adataikat az szervező kezeli.

 1. A Játékban való részvétel feltételei

A játékban érvényes, magyarországi lakcímmel rendelkező felhasználók vehetnek rész, akik a Han You Magyar-Koreai Kulturális és Művészeti Alapítvány Facebook által szervezett KoreaON 2020 esemény során omgezjonesy Twitch oldalon (https://www.twitch.tv/omgezjonesy) beírt moboot parancsnak megfelelően válaszol. A játékban való részvételnél maradéktalanul be kell tartani a Polgári Törvénykönyvnek a korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképtelen személyekre vonatkozó rendelkezéseit.

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, kivéve a Szervező, illetve a Játék szervezésében közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói.

 1. A Játék időtartama
 2. november 21. napján 18:00 órától 2020. november 21. napján 21 óráig tart.
 3. A Játék

A nyereményjátékra a Szervezővel együttműködő omgezjonesy Twitch oldalán (https://www.twitch.tv/omgezjonesy) a szabályzatban leírtaknak megfelelő feladatok teljesítésével lehet jelentkezni. A játékban egy játékos csak egy felhasználóval vehet részt, ennek megszegése, vagy a megszegés gyanúja kizárást von maga után. A játékban való részvételhez a kvíz kérdés formájában feltett kérdés alatt kommentbe kell írni a helyes választ. A Szervező vagy omgezjonesy Facebook vagy Twitch oldalának like-olása nem feltétel a nyereményjátékban való részvételhez.

 1. Nyeremény kiosztás menete

Az omgezjonesy oldalon a stream folyamán beírt !koreaon parancs beírását követően a rendszer automatizmusa által kiadott néző nyer. Az omgezjonesy oldal a nyertes értesítéshez szükséges adatainak átadását követően az adatokat tovább nem kezeli. A Szervező az eseményt követő 5 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a nyertessel adategyeztetés céljából a nyeremény kiküldéséig történő adatkezeléssel, Facebook vagy Tiwtch üzenetben. Amennyiben azt követően a nyertes 15 munkanapon belül nem jelentkezik a nyereményéért, úgy az automatikusan az 1. számú pótnyertesre – 15 napon belül elmaradó jelentkezés esetén a 2. pótnyertesre száll át. Amennyiben a pótnyertesek egyike sem jelentkezik 15 munkanapon belül, a Szervező és omgezjonesy a nyereményt visszatarthatja.

 1. Nyeremények

Zsákbamacska csomag, amely kapcsolódik a koreai kultúrához és a stream során közvetített PUBG játékhoz egyaránt.

 1. Nyeremények kiküldése

A nyereményeket a járványhelyzetre való tekintettel postai úton juttatjuk el a nyertes részére. Szervező a postai kézbesítés okozta sérülésekért, rongálásért felelősséget nem vállal, az elveszett küldeményt pótolni nem áll módjában.

 1. Adó

A nyeremények utáni adóvonzat a nyertest nem terheli.

 1. Vegyes rendelkezések

A nyerteseket a Szervező Facebook üzenet vagy Twitch üzenetben értesíti.

A Szervező és ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Szervező a jelen Játékszabályzatban felsorolt díjakon, valamint a jelen Játékszabályzatban felsoroltakon kívül egyéb költséget nem visel, kötelezettséget nem vállal.